מגדל ב.ס.ר. 3, מצדה 9 

בני ברק

טלפון: 03-6777899

פקס:  03-6744777
 
שם מלא:
דוא"ל:
טלפון:
איסור גביית תשלום עמלה בגין תשלום של תעריף שנקבע על פי דין
ביום 3.8.11 הוסף תיקון חדש וחשוב לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 (להלן – חוק הגנת הצרכן), הקובע ואוסר על חברות ועסקים שונים לגבות מהצרכן עמלה כלשהי בגין תשלום הצרכן עבור שירות או טובין מסוים שסופק לו ואשר מחירם נקבע על פי דין.
ביום 3.8.11 הוסף תיקון חדש וחשוב לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 (להלן – חוק הגנת הצרכן), הקובע ואוסר על חברות ועסקים שונים לגבות מהצרכן עמלה כלשהי בגין תשלום הצרכן עבור שירות או טובין מסוים שסופק לו ואשר מחירם נקבע על פי דין.  

הרקע לתיקון החוק הוא גביית חברות שונות בישראל עמלה של מספר שקלים מצרכנים שביקשו לשלם את חשבונות שוטפים שונים בבנק הדואר או במרכולים של רשתות שיווק למזון, כדוגמת חשבון הטלפון.

התיקון לחוק גם קובע כי במקרה בו מדובר בשירותים או טובין, המסופקים במסגרת עסקה מתמשכת, כדוגמת הסכם לצריכת שירותי טלוויזה, טלפוניה נייחת או סלולרית, העוסק שמספק את השירותים חייב לאפשר לצרכן אפשרות לשלם בעד אותם שירותים בכל אחד מן האמצעים הבאים: כרטיס אשראי, הוראת קבע ותשלום במזומן או בשיק בבנק הדואר או בגופים אחרים
אשר יש להם הסכם עם העוסק שלא לגבות עמלה בגין התשלום.

במסגרת התיקון גם נקבע כי הפרה של העוסק את האמור, תאפשר לצרכן להגיש תביעה לפיצויים לדוגמא נגד העוסק בסכום של עד 10,000 ש"ח או 50,000 ש"ח במקרים המתאימים.

מועד תחילתו של החוק הוא לגביי תשלומים שיבוצעו החל מיום 1.1.2012, גם אם מקורם של אותם תשלומים הוא בהסכמים שנעשו לפני כן.