מגדל ב.ס.ר. 3, מצדה 9 

בני ברק

טלפון: 03-6777899

פקס:  03-6744777
 
שם מלא:
דוא"ל:
טלפון:
מיהו "תובע ייצוגי"?
בשנים האחרונות, מאז חקיקתו של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ן-2006 (להלן – החוק), גובר והולך זרם הגשתן של תובענות ייצוגיות לבתי המשפט. במקביל לאמור, התהודה של צמד המילים "תביעה יצוגית" התגברה עד מאד גם בקרב הציבור הרחב והפכו למעין מילות קסם לתיקון כל עוולותיו של העולם.
בשנים האחרונות, מאז חקיקתו של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ן-2006 (להלן – החוק), גובר והולך זרם הגשתן של תובענות ייצוגיות לבתי המשפט. במקביל לאמור, התהודה של צמד המילים "תביעה יצוגית" התגברה עד מאד גם בקרב הציבור הרחב והפכו למעין מילות קסם לתיקון כל עוולותיו של העולם.

לא חולף לו שבוע בלא שנתקל כותב מאמר זה בכתבה כזו או אחרת מן עיתונות, החושפת עוול כלשהו שהתבצע לכאורה במדינתנו הקטנה ובתגובות של קוראים רבים, הממהרים ויוצאים בקול זעקה גדולה כי יש למצות את הדין עם המעוול ולהגיש "תביעה יצוגית" על מנת שזה ילמד את הלקח.

ניכר כי בעיניי רבים מן הציבור כלי "התביעה היצוגית" נחשב כ"נשק יום הדין" נגד גופים שונים, אשר רק באמצעותו יוכל הציבור לבוא חשבון עמם. אכן, ככלל, כלי התביעה היצוגית הוא אמצעי ראשון במעלה לשינוי והשפעה על מציאות החברתית עמה חלק נרחב מהציבור  מתמודד, אולם גם לו יש מגבלות.

חשוב להבין שלא כל אדם או גוף רשאי להגיש תביעה יצוגית לבית המשפט. סעיף 4 לחוק קובע כי אלה יכולים
להגיש בקשה לאישור תביעה יצוגית – 
  1. אדם שנגרם לו באופן אישי נזק כתוצאה ממעשה העוולה שביצע הנתבע וכי מדובר במעשה עוולה שנעשה כלפי קבוצת בני אדם ומשותף לכולם באופן דומה בין בנסיבות העובדתיות או השאלות והטענות המשפטיות שמתעוררות בכל אחד מן המקרים.  לדוגמא, ביום בהיר אחד, במקרה וגילה אדם כי חניון הענק המצוי בקרבת מקום עבודתו גובה מחירים הגבוהים יותר ממה שהדין מתיר, אזי הוא יוכל להגיש תביעה יצוגית בעניין, רק אם הוא עצמו חנה שם בפועל ונגבה ממנו מחיר שלא כדין.  
  2. נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים ונציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, וזאת בשם קבוצת בני אדם, לגביי עניין משותף לכולם אשר מצוי בתחום אחת מן המטרות של אותם גופים ואשר מפורט בחוק. לדוגמא, מפעל כלשהו המפלה בין תנאי העבודה של נשים או דברים אותם הוא מעסיק, בניגוד לתנאים וזכויות שנקבעו על פי דין, הרי שאז רשאית נציבת שיווין הזדמנוית בעבודה להגיש תביעה יצוגית נגד המעסיק בשם אותה קבוצה שהופלתה לרעה.
  3. תאגיד, למעט תאגיד שהוקם על פי דין, או הקדש, הקיים ופועל באופן סדיר וממשי במשך שנה לפחות לקידום מטרה ציבורית, אחת או יותר, ושנכסיו והכנסותיו משמשים להשגת המטרות הציבוריות בלבד, ובלבד שפעילותו אינה מטעם מפלגה או גוף פוליטי אחר או בזיקה למפלגה או לגוף כאמור או לשם קידום מטרותיהם. בדומה לרשויות הציבוריות שהוזכרו לעיל, גם במקרה זה התאגיד יכול להגיש תביעה יצוגית בעניין שנמצא בתחום אחת המטרות הציבוריות בהן הוא פועל, באחד העניינים המנויים בחוק המשותף לקבוצת בני אדם. דוגמא ידועה לתאגיד מעין זה היא המועצה הישראלית לצרכנות.