מגדל ב.ס.ר. 3, מצדה 9 

בני ברק

טלפון: 03-6777899

פקס:  03-6744777
 
שם מלא:
דוא"ל:
טלפון:
מזה מספר שנים, מפורסם דו"ח שנתי של המועצה הישראלית לצרכנות המסכם את נושא התלונות שהתקבלו אצלם על ידי צרכנים ביחס לפעילות הקיימת במספר ענפי מסחר במדינה.
ביום 3.8.11 הוסף תיקון חדש וחשוב לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 (להלן – חוק הגנת הצרכן), הקובע ואוסר על חברות ועסקים שונים לגבות מהצרכן עמלה כלשהי בגין תשלום הצרכן עבור שירות או טובין מסוים שסופק לו ואשר מחירם נקבע על פי דין.