מגדל ב.ס.ר. 3, מצדה 9 

בני ברק

טלפון: 03-6777899

פקס:  03-6744777
 
שם מלא:
דוא"ל:
טלפון:
תנאי שימוש
האמור באתר זה הנו בגדר מידע כללי בלבד המפורסם לנוחות ציבור הקוראים. בשום פנים ואופן אין לראות באמור באתר זה, בכלל זה בפרסום המאמרים בו, כדי להוות באופן כלשהו תחליף לייעוץ פרטני של עו"ד בכל מקרה לפי נסיבותיו האישיות של כל אדם. משרד רועי קדם ושות' ו/או מי מטעמו לא ישא בכל אחריות בגין נזק כלשהו, בין ישיר ו/או בין עקיף, אשר ייגרם לאדם או גוף כלשהו בהסתמך על המידע המפורסם באתר זה או חלקו.